Djurens Rätt
24 August 2019

Lex Maja-anmälan om övergiven katt och hund i Västernorrland

En person i Västernorrland blev sjuk och lades in på sjukhus, men lämnade sin hund och katt utan tillsyns i lägenheten. Tidigare hade inte vårdpersonal kunnat larma om att djuren fanns i hemmet utan att bryta mot sekretess.

Men från den 1 april 2019 har Lex Maja trätt i kraft, en sekretessbrytande ny lag som fått sitt namn efter ett omtalat fall i Södertälje då katten Maja svalt till döds efter att ha lämnats kvar ensam utan att vårdpersonal ingrep. Den nya lagen gör det möjligt för hälso- och sjukvårdspersonal och socialtjänsten att lämna vidare uppgifter om djurskyddsproblem till den berörda kontrollmyndigheten.

Anmälan är en av de första som har gjorts sedan den nya lagen trädde i kraft. Båda djuren är nu placerade i ett tillfälligt hem rapporterar SVT Västernorrland.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: