Djurens Rätt
21 April 2017

Lex Maja kan bli verklighet

Personal inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten är idag bundna av den strängaste formen av sekretess, vilket innebär ett totalt förbud att yppa något om patienter eller personliga förhållanden. Detta innebär exempelvis att hemtjänstpersonal inte kan anmäla vanvård av djur eller larma om att ett djur är ensam i bostaden när matte/husse är på sjukhus utan att bryta sekretessen och därmed riskera sin anställning.

Det senare hände år 2016 då katten Maja svalt ihjäl ensam i en lägenhet efter att hennes matte åkt in på sjukhus. Hemtjänsten valde då att inte göra något, trots att de visste att katten fanns i lägenheten, med hänvisning till sekretessbestämmelser, vilket resulterade i kattens Majas död.

Djurens Rätt och Svenska Kattskyddsförbundet (Svekatt) föreslog då att en Lex Maja skulle införas - en rätt för personal inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten att larma när djur far illa. Och nu kan lex Maja bli verklighet! Konstitutionsutskottet (KU) har föreslagit att riksdagen ska uppmana regeringen att ta fram bestämmelser som ger hälso- och sjukvårdspersonal eller socialtjänst möjlighet att larma när djur far illa.

– Inget djur ska behöva gå samma hemska öde tillmötes som katten Maja, och vi gläds åt att frågan om en sekretessbrytande lagstiftning gällande djur nu kommer upp till omröstning i riksdagen. Men det är viktigt att lagstiftningen inte enbart gäller djur som är vanvårdade och sjuka – den bör också omfatta djur som blir lämnade ensamma i bostaden eller som löper risk att bli lämnade, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Bakom KU:s beslut finns motioner från Liberalerna och Moderaterna – 2015 motionerande Birgitta Ohlsson och Christina Örnebjär (L) om djur situation vid våld i nära relationer och 2016 motionerande Thomas Finnborg (M) om en sekretessbrytande klausul som möjliggör för hemtjänstpersonal att anmäla djurplågeri.

KU skriver i sitt beslut att det i relationer där det förekommer våld inte är ovanligt att det finns djur som far illa och att den misshandlade partnern bland annat av omsorg om djuret inte vågar lämna relationen – i sådana situationer bör socialtjänsten, hemtjänsten och andra myndigheter ges möjlighet att anmäla och samarbeta med djurskyddsinspektörer.

Förslaget finns också med i utredningen av en ny djurskyddslag, i den föreslår utredaren att personal inom vård och hemtjänst ska få bryta sekretessen för att informera polis eller djurskyddskontrollmyndighet när de i tjänsten ser djur som vanvårdas, är sjuka, skadade eller har misshandlas.

Beslut i riksdagen tas den 3 maj.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: