Djurens Rätt
29 May 2012

The Link - om sambandet mellan våld mot djur och våld i nära relationer

Arkow visar på ett samband mellan våldsutövning mot djur och personer som senare döms för våldsbrott mot människor. I nära relationer kan våld mot djuret användas som ett sätt att hota och kontrollera. I familjer där djuret är utsatt är det stor sannolikhet att andra familjemedlemmar är utsatta, och där andra familjemedlemmar är utsatta är det risk att djuret är utsatt. Dessa samband benämns The Link.

Phil Arkow efterlyser samarbete mellan veterinärer, socialtjänst, djurskyddsinspektörer och polis för att tidigt kunna förhindra våldsspiralen. Veterinärer och djurskyddsinspektörer är ofta de första som får indikationerna på att våld förekommer i en familj. Våld mot djur, antingen om man ser det hos barn eller i familjen, är ofta den första indikatorn på att det inte står rätt till.

Arkow menar att människovårdande yrken, som socialarbetare, bör vara uppmärksamma på om våld mot djur förekommer och ha kunskap om The Link. En studie från USA visar att 82 procent av de familjer där våld mot djur förekom, också hade ärenden hos socialtjänsten.

Våld mot djur inom en relation gör att våld normaliseras som en del av familjens vardag. Ett problem uppstår när en våldsutsatt kvinna försöker lämna mannen men inte kan ta med sig djuret. Hot om våld mot djuret kan då användas av mannen för att få kvinnan att komma tillbaka. I en studie berättar en kvinna, som inte ville överge sin hund för att komma in på ett skyddat boende, för Phil Arkow att "I've loved this dog longer than any relationship I've ever had".

Phil Arkow anser att ingen skillnad bör göras mellan våld mot människor och våld mot djur utan menar att i ett gott samhälle bör vi arbeta mot alla former av våld. Han menar att när djur är utsatta är barn och partnern i riskzonen, när barn plågar djur kan de själva ha blivit utsatta och, barn som är våldsamma mot djur är en varningssignal att barnet kan bli en våldsam vuxen och sätta både människor och djur i risk.

Arkow menar vidare att svårigheten med att komma åt våldsbrott mot djur är att djur fortfarande ses som ägodelar och att brott mot djur inte prioriteras högt nog.

Övrigt

  • Djurens Rätt har under våren lämnat in ett remissvar inför översynen av fridsbrottslagstiftningen om att djurplågeribrott bör inkluderas i grov kvinnofridskränkning - läs remissvaret här.
  • Den 19 maj skrev 17 företrädare för kvinnofrids- och djurorganisationer en debattartikel på på DN Debatt - läs debattartikeln här.
  • Djurens Rätt ordnade ett seminarium i Almedalen på samma tema 2011.
Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: