Djurens Rätt
23 March 2017

Livet för hästar, åsnor och mulor i Europa förändras

Resolutionen omfattar i huvudsak tre punkter: att sprida grundläggande information om vård av hovdjur, att stöda konsumenter att välja företag som uppfyller höga djurskyddskrav, och att stödja mindre gårdar genom belöning om de uppfyller höga välfärdskrav.

Resolutionen, som drivits i huvudsak av Europaparlamentarikern Julie Girling, inkluderar många av de viktigaste slutsatserna från studien som publicerades av World Horse Welfare och Eurogroup for Animals - Removing the Blinkers: the health and welfare of European Equidae in 2015.  Forskningsrapporten är den första i sitt slag som till fullo omfattar utmaningarna på EU:s hästsektor. Rapporten identifierade ett antal viktiga djurskyddsproblem - varav de flesta sammanbinds med grundläggande brister på kunskap bland djurägare.

– Djurskydd har aldrig varit högre på medborgarnas agenda, och hög standard är ett tecken på ett civiliserat samhälle. Jag ser fram emot ett nära samarbete med kommissionen att ta dessa rekommendationer framåt, sade Julie Girling efter resolutionen antagits.

– Vi kan vara stolta över de svenska europaparlamentariker som gett sina röster för de svagaste i samhället. Ett stort och varmt tack skall också gå till alla dem som skrivit under uppropet eller som annars varit aktiva i frågan, säger Birgitta Wahlberg, ansvarig för internationella frågor på Djurens Rätt.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: