Djurens Rätt
28 June 2018

Livsmedelsjätte tar ställning för kycklingarna

Nestlé meddelar idag att de kommer ställa krav på sina leverantörer kring hur kycklingarna ska ha fötts upp, en tydlig signal på att de lyssnat på kritiken från djurrätts- och djurskyddsorganisationer världen över när det kommer till hur djuren behandlas inom kycklingindustrin. Unilever har tidigare tagit samma beslut.

– Vi är såklart jätteglada över det här! Det skickar tydliga signaler till kycklingindustrin här hemma och runt om i världen att det är dags för förändring, det går inte längre att behandla djuren på det sätt som vi gör idag, säger Nathalie Söderström, ansvarig för företagsrelationer på Djurens Rätt.

Kraven som företagen kommer ställa innefattar de kriterier som ingår i ”International Broiler Ask”, en kravlista för bättre välfärd för kycklingarna. Kriterierna i International Broiler Ask är framtagna av Djurens Rätt och ett 20-tal andra djurrätts- och djurskyddsorganisationer, med utgångspunkt i den senaste forskningen kring djurvälfärd.

– Syftet är helt enkelt att höja miniminivån djurskyddsmässigt för kycklingarna. De är det djurslag som är flest men har det sämst. Att ett beslut från Nestlé, ett företag som omsätter närmare 90 miljarder kronor, kommer påverka många djur råder det ingen tvekan om, säger Nathalie Söderström.

Bara i Sverige föds fler än 99 miljoner kycklingar upp för slakt varje år. De växer från en liten dunboll på 40 gram till en bjässe på 2000 gram på bara 35 dagar. På varje kvadratmeter får upp till 25 kycklingar hållas. Endast 1 % av kycklingarna får i dagsläget möjlighet att vistas utomhus, detta trots att hela 7 av 10 konsumenter anser att utomhusvistelse borde vara ett krav för att få bedriva kycklinguppfödning (Novus, december 2017). Djurens Rätt jobbar intensivt med frågan om kycklingars välfärd och släppte under våren informationskampanjen 99 miljoner.

Djurens Rätt har föreslagit till branschorganisationen Svensk Fågel att de ska göra dessa krav till branschstandard för att ge kycklingarna större möjligheter till att utöva sitt naturliga beteende. Men intresset har varit svalt, vilket gör det ännu viktigare att företag som Nestlé visar vägen.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: