Djurens Rätt
31 July 2017

Livsmedelsverket åtalsanmäler slakteri för brott mot djurskyddslagen

Livsmedelsverket har vid flera tillfällen konstaterat att rutinerna för hantering av höns i samband med slakt och avlivning har brustit på Håkantorp slakteri AB. Nu åtalsanmäler Livsmedelsverket slakteriet.

Regler för hur djur ska hanteras innan slakt finns i djurskyddslagen, EU:s förordning om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning samt Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur.

Anmälan som annonserades i ett pressmeddelande från Livsmedelsverket den 27 juli gäller de missförhållanden som Djurens Rätts med flera upprepade gånger skrivit om, senast gällande transport- och slaktförbud som utfärdats av länsstyrelsen.  

Källa

Livsmedelsverket åtalsanmäler slakteri för brott mot djurskyddslagen, Livsmedelsverket, 27 juli 2017

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: