Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/politisk_paverkan/eu_kommissionen_1
26 April 2023

Ljuspunkter i läckt utkast från EU-kommissionen

Sedan några år tillbaka pågår en översyn av EU:s djurskyddslagstiftning som en del av Farm to Fork-strategin. Ambitionen är att anpassa lagstiftningen till den senaste forskningen, bredda räckvidden, förenkla tillämpningen, och därmed göra EU världsledande inom djurskydd. De nya lagförslagen kommer att presenteras av kommissionen till hösten, men under förra veckan läckte ett utkast från en konsekvensutredning som ger en viss inblick i vad som väntar.

I utkastet på konsekvensanalysen gällande översynen av EU:s djurskyddslagstiftning framgår att kommissionen på flera områden har höga ambitioner på området. Något som också blir tydligt är att EU-medborgares engagemang, genom exempelvis de framgångsrika europeiska medborgarinitiativen End the Cage Age och Fur Free Europe som Djurens Rätt varit med och drivit, återspeglas i dessa ambitioner.

I konsekvensutredningen granskas 18 åtgärder för att förbättra djurens välfärd. Några ljuspunkter bland dessa åtgärder är:

Utfasning av burar för alla djurarter.
Ökat utrymme för alla djurarter.
Förbud mot systematisk avlivning av tuppkycklingar.
Introduktion av välfärdskrav för bedövning av fiskar i vattenbruk.
Förbud mot plågsamma slaktmetoder såsom elbadsbedövning för fåglar och koldioxid för grisar.
Förbud mot stympning såsom näbbklippning samt svanskupering och kirurgisk kastrering av grisar.
Begränsade transporttider för djur som ska slaktas.
Tillämpning av EU:s normer på importerade animaliska produkter på ett sätt som är förenligt med WTO:s regler.

 

Det framgångsrika medborgarinitiativet End The Cage Age, som fick 1,4 miljoner underskrifter och därefter välkomnades av Europaparlamentet som ställde sig bakom en resolution på ämnet, ser ut att vara i linje med kommissionens ambitioner. Men medan det råder samstämmighet kring att burar inte hör hemma inom EU:s livsmedelssystem, verkar samma logik ännu inte applicerats på pälsdjursindustrin. Kommissionen erkänner problemen med pälsdjursfarmning men något förslag om ett förbud finns inte att skymta. Detta trots att ett rovdjur som minken behöver stora revir samt möjligheten att simma och jaga för att må bra, och trots att minkfarmer, givet spridningen av fågelinfluensa, utgör en tickande bomb för nästa pandemi.

– Det är ett flertal lovande förslag. Att stärka djurskyddet på EU-nivå påverkar miljarder djur och kan dessutom ge ringar på vattnet globalt. Det är glädjande att kommissionen erkänner problemen med pälsdjursfarmning och tar hänsyn till det engagemang som visade sig genom medborgarinitiativet Fur Free Europe, och det är Djurens Rätts stora förhoppning att det också ska översättas till ett förbud mot pälsdjursfarmning, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Att få ny lagstiftning på plats är en lång process. Nu är det viktigt att arbeta för att förslagen från kommissionen blir ännu mer ambitiösa innan de presenteras, framför allt vad gäller att förkorta övergångstider för utfasning av burar samt att skärpa reglerna för transport av levande djur, och därefter arbeta för att Europaparlamentet och ministerrådet tar förslagen till sig med djurens bästa i åtanke.

Stöd oss

Stötta politiska arbetet för djuren

Genom politiskt påverkansarbete gör Djurens Rätt skillnad för de djur som är flest och har det sämst.

Bli månadsgivare
Matilda Antti

Matilda Antti

Politiskt sakkunnig
Dela: