Djurens Rätt
16 April 2019

Löften om förbättring för kycklingarna i EU följs inte

Röstningens resultat beskrevs av Djurens Rätt som en framgång för kycklingarna. Trots det visar det hittills gjorda arbetet på att de viktigaste förändringarna faktiskt inte adresseras.

Uppföljningen av arbetet, sammanställt av utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI), börjar med ett tillkännagivande att lagstiftningen för skydd av kycklingar fortfarande inte efterlevs i EU. Det bygger på en rapport som kom ut 2018 som visade att lagstiftningen funnits i över 10 år utan att alla medlemsstater följer den. Den lösning de satsar på för att komma tillrätta med problemet, är att försöka hitta goda exempel och inspirera de kontrollverksamheter som fortfarande inte fungerar.

Import av sämre djurskydd fortsatt tillåtet

En annan del av förbättringarna som röstades igenom var att sluta importera kycklingkött från kycklingar som haft det sämre än i EU. Det är något som utskottet nu har avfärdat som möjligt att göra eftersom djurskyddslagstiftningen inte gäller för länder utanför EU. Istället jobbar de för att marknadsföra kycklingkött som är producerad i Europa och påverkar världsorganisationen för djurhälsa, OIE. Endast om det finns skäl att tro att köttet kan äventyra människors hälsa kan de sätta importstopp.

Välfärdsmärkningar inte möjligt att lagstifta om

Välfärdsmärkningar är obligatoriskt för ägg inom EU, men för kycklingkött kan de inte göra något trots att parlamentet röstade för det. Den frivilliga märkningen ”utevistelse” kan användas på det kött där kycklingarna fått vara ute. De hänvisar också till frivilliga märkningar av organisationer såsom KRAV, "Beter Leven" och "RSPCA assured" med tipset till dem att vara tydliga med vad märkningen innebär. Inga märkningar för konventionell uppfödning och skillnader i exempelvis hur trångt de har det föreslås vara möjliga.

Att kycklingar har det trångt och att de växer för snabbt får inga förslag på lösningar. Det adresseras inte alls, trots att det togs upp under röstningen i parlamentet.

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: