Djurens Rätt
07 November 2012

Los Angeles förbjuder kommersiellt uppfödda husdjur

Lagförslaget, som innebär att det kommer bli förbjudet att sälja kommersiellt uppfödda hundar, katter och kaniner i USA:s näst största stad, antogs i en andra omröstning i Los Angeles stadsfullmäktige den 31 oktober.

Djuraffärer har nu sex månader på sig att anpassa sig till den nya lagstiftningen, och kommer därefter att behöva visa upp ett intyg på att djuret som säljs kommer från ett av staden godkänt djurhem, alternativt från en djurskyddsförening. Kan de inte göra detta så riskerar affären böter och att förlora sitt tillstånd.

Bakgrunden till lagförslaget är att myndigheterna vill få ett stopp för den storskaliga uppfödningen av husdjur, samt minska beläggningen på stadens djurhem. Förra året tog de emot fler än 57 000 djur – och av dem avlivades 25 procent av hundarna och 57 procent av katterna. Den nya lagen kommer att utvärderas efter tre år, för att se om den varit ett effektivt sätt för att sänka dessa siffror.

Ett 30-tal städer i USA har antagit liknande lagstiftning, men Los Angeles är den största hittills.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: