Djurens Rätt
26 April 2017

Los Angeles förbjuder vilda djur på cirkus

Stadsfullmäktige [city council] i Los Angeles -nöjesbranschen huvudstad i USA - har röstat igenom ett förbud mot uppvisningen av vilda djur. Förbudet berör framförallt cirkusar, men också uppvisningen av djur på andra allmänna platser.

Beslutet bygger vidare på ett förbud från år 2014 då Los Angeles förbjöd bullhooks, ett plågsamt redskap som ofta används i cirkusar. Det förbudet var en starkt bidragande orsak till att USA:s största cirkus, Ringling Bros., inte längre använder elefanter i sina föreställningar.

Förbudet mot vilda djur på cirkus finns i San Francisco och på flera mindre orter, men Los Angeles är den absolut största stad med ett sådant förbud hittills.

I en opinionsundersökning från 2015 sa 69 procent av amerikanerna att de är bekymrade över hur vilda djur har det på cirkus, och enligt tidningen Forbes har besöksantalet på cirkus minskat med mellan 30 och 50 procent under de senaste 20 åren i USA.

Källa

Breaking news: Los Angeles to ban use of all wild animals in circuses, 25 april 2017, A Humane Nation

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: