Djurens Rätt
27 October 2012

Los Angeles på gång förbjuda kommersiellt uppfödda husdjur

Lagförslaget gick igenom sin första omröstning i Los Angeles stadsfullmäktige med rösterna 12-2. Då beslutet inte var enhälligt krävs en andra omröstning i kommande vecka.

Om lagförslaget antas skulle det bli förbjudet att sälja kommersiellt uppfödda hundar, katter och kaniner i USA:s näst största stad. Affärer som säljer djur kommer behöva visa upp ett intyg på att djuret som säljs kommer från ett av staden godkänt djurhem, alternativt från en djurskyddsförening. Kan de inte göra detta så riskerar affären att förlora sitt tillstånd.

Bakgrunden till lagförslaget är att man vill få ett stopp för dålig och storskalig uppfödning av husdjur, och för att minska beläggningen på de djurhem där tiotusentals hundar och katter dödas varje år i Los Angeles.

Ett 30-tal städer i USA har antagit likande lagstiftning, men Los Angeles vore den största hittills.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: