Djurens Rätt
10 June 2021

Lovande debatt om ett burfritt EU

Överväldigande positivt

När End the Cage Age debatterades i EU-parlamentet idag så var den överväldigande majoriteten av talarna för en övergång till ett burfritt EU. Flera representanter för den gröna gruppen i EU argumenterade för en snabb övergång och för att kommissionen nu ska fatta skarpa beslut om slutdatum för burarna. Bland dem fanns Pär Holmgren, parlamentariker för Miljöpartiet, som bland annat framhöll att det redan finns alternativ till burar och att det sätt vi håller djur på idag är fullständigt oacceptabelt. 

Somliga representanter för den största gruppen i parlamentet, EPP, talade för en utfasning av burarna medan andra var mer kritiska. Till denna grupp hör Moderaterna och Kristdemokraterna från Sverige, det är ännu oklart hur de ser på initiativet. Den stora socialdemokratiska gruppen i parlamentet representerades i debatten bland annat av svenska Jytte Guteland som särskilt betonade vikten av en snabb övergång. Guteland menade i sitt anförande att “vårt samhälles anständighet avgörs av hur behandlar de värnlösa.” 

Representanter från Renew Europe, där Centerpartiet ingår, var visserligen försiktigt positiva men vill inte ha en för snabb övergång och vill säkerställa att lantbrukare får stöd både i form av bidrag och rådgivning för att kunna genomföra övergången. Från GUE/NGL, den socialistiska gruppen i EU, var budskapet väldigt tydligt från samtliga talare: Förbjud burar. Karin Karlsbro, parlamentariker för Liberalerna, valde att hylla tidigare parlamentariker Marit Paulsen i sitt anförande och menade att vi har en bit kvar när det gäller djurskydd.

Gamla myter sprids igen

Från ECR, en av EUs mest konservativa och nationalistiska grupper där Sverigedemokraterna är med, reproducerades återigen myter om att djur inte skulle lida av att hållas i burar. Mazalya Aguilar, parlamentariker från Spanien, hävdade rent av att entusiasmen för End the Cage Age inte var något mer än populism. Ytterligare en representant för denna grupp menade att det inte finns några bevis för att djur lider i burar och att de har det bättre i burar än i andra system. 

En fråga om stärkt demokrati

Ansvarig kommissionär Stella Kyriakides som deltog under debatten meddelade att hon vill ta frågan vidare och samarbeta med parlamentet. Hon framhöll också att det är viktigt att medborgarinitiaitv tas på allvar och att engagemanget för demokratin i EU måste uppmuntras. End the Cage Age fick beröm från många som deltog i debatten för det enorma engagemang som frågan väckt, det engagemang som Djurens Rätt varit en del i att mobilisera. 

Vi inväntar nu resultatet från omröstningen.

Anna-Clara Acevedo

Anna-Clara Acevedo

Politiskt sakkunnig
Dela: