Djurens Rätt
01 June 2021

LRF-finansierat projekt om att hålla kor inomhus året om avslås av djurförsöksetisk nämnd

– Jag ser mycket positivt på att ansökan avslagits. Att kor både vill och behöver få komma ut på bete, det är väl belagt. Självklart ska djurvälfärden vara hög 365 dagar om året och det minsta att begära då är att korna ska få komma ut och beta på sommaren. Sådana här initiativ visar på en skrämmande okunskap om djurs behov och en krass syn på dem som produktionsenheter som finns till för ekonomisk vinnings skull, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Som Djurens Rätt tidigare rapporterat om, driver mjölkbranschen på för att ta bort eller försämra kornas rätt att få komma ut på bete. I höstas tog LRF:s stämma beslut om att LRF ska verka för att beteslagstiftningen görs mer flexibel. Vilket i det här fallet betyder att de ska verka för att kor som hålls i lösdrift inomhus (vilket de flesta kor i Sverige gör), bör undantas från beteskravet.

Nu står LRF som finansiär för ett forskningsprojekt med namnet “Djurvälfärd 365”. I en djurförsöksansökan till Göteborgs djurförsöksetiska nämnd beskrivs att projektet är ett samarbete mellan forskningsinstitutet RISE och Växa Sverige och att det är finansierat av LRF. Enligt ansökan ska omkring 2500 kor hållas inomhus ett helt år, inklusive betesperioden 2021. Djurvälfärden ska dokumenteras under 12 månader från och med startdatum.

Göteborgs djurförsöksetiska nämnd avslår ansökan med motiveringen att det enligt nämndens mening är känt att nötkreatur har en stark vilja att vistas utomhus under betesperioden och forskning visar att de mår bättre av detta. Enligt nämnden är syftet med försöket således att undersöka något som redan är känt. Nämnden anser också att det inte innebär en förbättring i djurens livskvalité att inte få gå utomhus. Vid den avvägning som ska göras vid prövningen väger således, enligt nämnden, försöksdjurets lidande klart tyngre än den förväntade nytta som djurförsöket kan komma att resultera i för djuret.

I ansökan motiveras försöket med att “studien syftar till att undersöka om det är möjligt att, i en god stallmiljö, hålla mjölkkor inomhus hela året med bibehållen god djurvälfärd”. Enligt ansökan finns det, för att uppnå målet om en ökad självförsörjning av mejeriprodukter, en efterfrågan från näringen om “en än mer flexibel betesdriftslag som möjliggör för mjölkproducenterna att kunna hålla sina mjölkkor inne året om”.

Inom tre veckors tid har sökanden möjlighet att överklaga nämndens beslut.

Djurens Rätt vill se

En värnad och stärkt betesrätt. Fler nötdjur bör få rätt till utevistelse och bete.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: