Djurens Rätt
01 July 2020

LRF spred felaktiga uppgifter om ny rapport

I rapporten, så pekar Center mot våldsbejakande extremism, en del av Brottsförebyggande rådet (Brå), ut de två svenska organisationerna Djurfront och Hunt Saboteurs Sweden som våldsbejakande djurrättsextremism. Även två internationella nätverk, Animal Rights Militia (djurättsmilisen) och Animal Liberation Front nämns.

– Metoder som innefattar hot och våld är fullständigt oacceptabla. Det är helt självklart att lantbrukare eller andra näringsidkare inte ska utsättas för sådant i sitt arbete. Men något som oroar mig är hur en del organisationer och media medvetet tycks vilja dra hela djurrättsrörelsen över en och samma kam, inget kan vara mer missvisande än det, säger Moa Richter Hagert, kommunikationschef på Djurens Rätt.

Metoder som hot och våld används av liten grupp människor i samhället och är mycket långt ifrån en beskrivning av djurrättsrörelsen som sådan.

Men Djurens Rätt ser med viss oro på hur frågan ibland framställs i media. Det är också anmärkningsvärt hur branschorganisationen Lantbrukarnas riksförbund (LRF) medvetet missvisande klumpar ihop demokratiska organisationer med aktivister som har hot och våld som påverkansmetod. LRF skrev på sin hemsida den 1 juli att "Brå klassar djurrättsaktivism som våldsbejakande".

– Det är minst sagt problematiskt att en så stor organisation som LRF snedvrider informationen från Brå på det här sättet, säger Moa Richter Hagert.

Djurens Rätt har kontaktat LRF som senare uppdaterade skrivningarna på sin webbsida. Både Brå och CVE klargör också på twitter att det inte handlar om någon klassificering av djurrättsaktivister som våldsbejakande och att det är viktigt att skilja på de som använder demokratiska metoder och de som använder våld.

– Det finns en bred uppslutning i samhället idag för ökad djurvälfärd och för att välja mer vego vilket såklart är väldigt positivt, för djuren, klimatet och folkhälsan. I den här utvecklingen behövs medvetna konsumenter, politiska beslut och innovationskraft från svenska bönder. Vi på Djurens Rätt kommer att fortsätta att skapa förändring för djuren genom dialog och politisk påverkan, avslutar Moa Richter Hagert.

Skärmklipp från twitter

Skärmklipp från twitter

Skärmklipp från twitter

Anna-Clara Acevedo

Anna-Clara Acevedo

Politiskt sakkunnig
Dela: