Djurens Rätt
05 October 2020

LRF:s besked: undanta 8 av 10 svenska kor från betesrätten

Som Djurens Rätt tidigare rapporterat om, driver mjölkbranschen på för att minska kornas rätt att få komma ut på bete. Det senaste exemplet på det är att LRFs extra riksförbundsstämma biföll motionen om att LRF ska verka för att beteslagstiftningen ses över.

Att-satserna i motionen var: “riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen att verka för att lagstiftningen ändras så att nötkreatur i lösdriftsstallar undantas från kravet på bete och utevistelse” samt “riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen att verka för ökad ersättning till betesdrift”.

Idag hålls omkring 80 procent av korna i Sverige i så kallade lösdriftssystem inomhus. Frågan om att kor i lösdrift inte ska behöva få komma ut på bete är inte ny. Den bygger på påståenden som att lösdrift inomhus kan ersätta utevistelse med möjlighet att beta gräs, vilket är felaktigt.

– LRF visar här tydligt att de inte tar kunskap om betets positiva inverkan på kornas välfärd på allvar. Att “luftiga stallar och teknikutveckling” skulle göra att kor inte behöver utevistelse och bete, stämmer helt enkelt inte. Det går inte att  ersätta vad det innebär att beta färskt gräs och stå och röra sig på mjuk mark istället för hårda och ofta hala golv. Utevistelse på betesmark  ger också  en helt annan möjlighet till sociala interaktioner, även för kor i lösdrift, säger Linda Björklund, sakkunnig och etolog på Djurens Rätt.

Djurens Rätt uppmanar Jordbruksverket och våra politiker att:

  • Värna och stärk betesrätten, till exempel genom att ge fler nötdjur, som kalvar och ungtjurar, rätt till utevistelse och bete.
  • Undersök möjligheten att ge djurvälfärdsersättning till de djurhållare som håller djuren på bete fler dagar än vad lagen kräver.
Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: