Djurens Rätt
16 June 2018

Luxemburg - det tionde landet i Europa som förbjuder pälsdjursfarmning

Den nya lagen lades fram redan 2016 av landets jordbruksminister Fernand Etgen, och har nu röstats igenom i Luxemburgs parlament. I dagsläget finns inga pälsdjursfarmer i Luxemburg, men lagen ett är ett sätt förebygga att nya pälsfarmer etableras i landet när allt fler länder runt om i Europa inför förbud mot uppfödningen.

Luxemburgs nya djurskyddslag erkänner djur som “icke-mänskliga medvetna varelser” som kan känna smärta, lidande och ångest.

Samtidigt som nu Luxemburg, och tidigare i år även Norge, gör framsteg på detta område tog Sverige i och med sin nya djurskyddslag inte chansen att stoppa pälsdjursfarmningen. Fortfarande dödas mer än en miljon minkar för sin päls i Sverige, detta trots att 8 av 10 svenskar ställer sig bakom ett förbud.

Djurens Rätts kampanj Pälslöftet har som mål att placera de minkar och alla andra djur som dödas för sin päls på den politiska dagordningen. Anta ett pälslöfte du också på djurensratt.se/palsloftet.

Francesca Vilches

Francesca Vilches

Ansvarig för växtbaserad utveckling
Dela: