Djurens Rätt
15 April 2020

Magsjuka kan kopplas till kycklingindustrin

Förekomst av campylobacter på gårdar i Sverige kontrolleras inte lika noga som salmonella, och kan därför finnas på kycklingkött från alla länder, också från Sverige. När bakterierna intas av människor orsakar de kraftig magsjuka, vilket är den vanligaste livsmedelsrelaterade sjukdomen hos människor.

Magsjukan har en direkt koppling till konsumtion av färskt kycklingkött och kan därför i stort sett undvikas av de som inte äter det. Under 2019 hittade Folkhälsomyndigheten campylobacter på 51 % av testade köttprover, varav svenskt kycklingkött från Kronfågel stod för högst andel med smitta. 

Bakterierna finns normalt i kycklingars tarmflora och leder inte till sjukdom hos dem. När maginnehåll eller avföring hamnar på köttet riskerar bakterierna sprida sjukdom till människor som äter det. Det sker exempelvis i slutet av slaktprocessen, när fjädrarna plockas bort av en maskin och tryck tillförs mot de döda kycklingarnas magar. Varje år smittas runt  9 000 personer i Sverige av tarmbakterierna.

Bättre djurvälfärd minskar smitta

Enligt en svensk rapport var de kycklingar som transporterades i smutsiga lådor de som bar på flest campylobacter-bakterier efter slakt. Kycklingar som har haft bättre liv, med så lite trängsel som möjligt, har lägre förekomst av smitta.

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: