Djurens Rätt
09 December 2013

Majoriteten svenskar är fortfarande mot pälsfarmning

Att pälsfarmningen expanderar har blivit en återkommande vinkel i media under senare år, och branschorganisationen Svensk Mink förmedlar genom DN bilden av en pälsindustri i Sverige med starkt folkligt stöd. Den bilden går dock att ifrågasätta.

All päls från svenska pälsfarmer i Sverige går på export (pälsbranschens tidigare VD Johan Martinsson anger siffran till 99,9 procent) och antalet företag som ansluter sig till Djurens Rätts pälsfria lista fortsätter att öka. Bara under de senaste månaderna har Glitter, Haléns, & Other Stories, Vidi Of Sweden, Flash, Mondaii, Yokiono och Proud Collection tagit ställning mot päls och anslut sig till en lista som nu innefattar drygt 90 företag med försäljning i Sverige (en komplett förteckning finns på www.palsfrihandel.se). Så det är svårt att där se att stödet för pälsfarmer i Sverige skulle ha ökat.

Istället refererar pälsbranschen till en opinionsundersökning som man lät Sifo genomföra i oktober 2013. Senast i en insändare i Värmlands Folkblad den 9 december skriver deras VD Johan Dalén att "en majoritet av svenskarna vill i dag behålla minkbönderna i Sverige".

Den majoritet som hänvisas till är egentligen 44 procent. I pälsbranschens undersökning, utförd av Sifo, var det 40 procent av de tillfrågade som vill förbjuda pälsfarmer medan 44 procent vill att det fortsatt ska vara tillåtet. 16 procent var osäkra.

Detta ska ställas i kontrast till den opinionsundersökning gjord av Ipsos på uppdrag av Djurens Rätt i april 2013 där 69 procent av svenskarna ansåg att det inte ska vara tillåtet att föda mink i bur för pälsens skull medan 19 procent anser att det ska vara tillåtet. Andelen osäkra var 11 procent i den undersökningen. Siffrorna ligger stabilt i opinionsundersökningar baserade på samma frågeställning från såväl 2011 som 2012.

Men det är ändå så att de siffror som Svensk Mink nu presenterar skiljer sig från de som Djurens Rätt låtit opinionsundersökningsföretagen ta fram sedan 2011. Därför lägger Djurens Rätt idag ut råmaterialet till Ipsos undersökning för april 2013, vilket gör opinionsundersökningen och frågeställningen möjlig att granska för alla. Vi uppmanar pälsbranschen att göra detsamma.

Råmaterialet från opinionsundersökningen hittar du här. Samtliga Djurens Rätts opinionsundersökningar hittar du här.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: