Djurens Rätt
02 December 2014

Malta förbjuder djur på cirkus

Tidigare i höstas antog Maltas parlament en lag som förbjuder användandet av djur på cirkus. Detta var den tredje och sista gången som lagen var uppe till beslut, vilket gör att den nu träder i kraft.

Lagförslaget, som enhälligt röstades igenom i parlamentet, gäller landets djurskyddslag och innefattar andra delar än bara cirkusar. T.ex. skärps straffen vid djurplågeri och landet ska inrätta en "Director for Animal Welfare" och en "Commissioner for Animal Welfare" i syfte att stärka djurskyddet i landet.

Den del i lagen som gäller cirkusar säger att det inte ska vara tillåtet att använda djur för föreställningar, utställningar eller motsvarande, liksom att det inte är tillåtet att djur tränas för att uppträda på cirkus. Lagen gör ingen skillnad på vilda eller domesticerade djur, men undantar djurparker med licens.

Sedan tidigare har är det Cypern, Grekland och Bosnien-Hercegovina av de europeiska länderna som har förbjudit djur på cirkus. Andra har förbud mot vilda djur på cirkus, som Nederländerna, Storbritannien (från 2015), Kroatien (plus regionala totalförbud), Österrike, Bulgarien, Slovenien och Belgien (kommande).

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: