Djurens Rätt
16 July 2015

Många övergivna katter får aldrig nya hem

DN skriver idag att det finns uppskattningsvis 30 000 övergivna katter bara i Stockholm. Tidigare uppskattningar talar om över 100 000 hemlösa katter i hela Sverige.

När djur far illa ska det anmälas till polisen eller till länsstyrelsen. Djur som omhändertas hamnar på ofta på djurhärbärgen för omplacering. Men det är bara en bråkdel av de tips polisen får som går att följa upp rapporterar DN idag.

Bristande resurser för djurskydd för hemlösa djur är också ett problem, djurhärbärgena som tar ett stort ansvar drivs ofta av endast ideella krafter. Djurskyddspolisen i Stockholm menar också att det är extra svårt att följa upp de fall som polisen får in där djuret inte är id-märkt. År 2014 omhändertogs totalt 221 katter av polisen, varav 118 avlivades, många för att de hittades i dåligt skick.

- Det är en ekonomisk fråga, eftersom skattepengar bekostar djurskyddet, vilket påverkar vilka och hur många djur vi kan hjälpa. Det är extra svårt och blir en annan bedömning om det inte går att få tag på en ägare, säger Dennis Björklund på Stockholms djurskyddspolis.

Vad gör Djurens Rätt

Djurens Rätt bedriver sedan länge ett samarbete med Kastreringsbussen för att hjälpa hemlösa katter. Vi menar dock att frågan om hemlösa djur har för låg prioritet bland de lokala politikerna.  Hemlöshet bland katter är ett utbrett djurskyddsproblem där lösningarna inte enbart kan ligga på ideella krafter som katthem och kastreringsprojekt. 

Om du misstänker att djur vansköts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsens djurskyddshandläggare eller djurskyddspolisen. Här kan du läsa med om hur du anmäler brott mot djur.

Djurens Rätt uppmanar människor som vill utöka sin familj med ett djur att adoptera istället för att köpa. Att ha ett djur i sin familj innebär skyldigheter gentemot djuren. Djuren har rätt till goda liv och ett tryggt hem.

Läs mer på www.djurensratt.se/adoptera

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: