Djurens Rätt
10 December 2018

Mänsklig påverkan verkliga hotet mot torskar, sillar och skarpsillar i Östersjön

Det har länge debatterats om sälarnas fiskätande har haft större betydelse än fisket, för minskningen av antalet fiskar i Östersjön. Enligt David Costalago, en av forskarna bakom den nya studien, skulle det kunna finnas upp till 100 000 gråsälar i Egentliga Östersjön (från Åland i norr till utloppen vid de danska sunden), jämfört med för närvarande 30 000, utan att det skulle påverka antalet torskar lika mycket som klimatförändringar, övergödning och fiske gör.

I ett pressmeddelande säger Monika Winder, professor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik på Stockholms universitet, att hela ekosystemet och olika slags miljöpåverkan måste tas i beaktning, inte bara den direkta biologiska interaktionen mellan fisket och sälarna. Winder menar att debatten om sälarnas betydelse ofta grundar sig på bristfällig förståelse av de komplexa förhållandena mellan rovdjur och byte.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: