Djurens Rätt
17 July 2019

Mardrömstransporten fortsätter - det här kan du göra

I måndags skrev vi om hur 70 000 får transporteras i extrem värme från Rumänien till länder i Persiska viken. Transporten fortsätter fortfarande och beräknas nå Kuwait den 20 juli.

Sedan transporten lämnade hamnstaden Midia i Rumänien har frågan om transporter i extrem värme tagits upp flera gånger inom EU.

Med orden "It takes nothing away from human to be kind to an animal" kritiserade den ansvariga EU-kommissionären, Vytenis Andriukaitis, de  medlemsländer som inte har gjort tillräckligt för att stoppa transporterna.

Förslag om att revidera reglerna kring djurtransporterna har lagts fram av såväl Danmark som Luxemburg, och Slovakien har meddelat att de upphör med djurtransporter under sommaren. Nederländerna har infört restriktioner för transporter när temperaturen väntas överstiga 30 grader. Tidigare beslut om tillfälliga stopp av export av djur har tagits av Ungern, Frankrike, Irland, England, Tyskland, Tjeckien och Österrike.

Rumänien, det land som skickade iväg fåren på den aktuella transporten, har dock ställt sig kallsinniga till kritiken och hänvisar till uppfattningen om att djuren är vana vid den höga värmen...

När EU:s jordbruksministrar under pågående ministermöte i veckan röstade om att stoppa djurtransporterna under sommarmånaderna var också Rumänien det enda land som röstade nej till förslaget. Sverige ställde sig bakom förslaget, tillsammans med bland annat Danmark och Tyskland.

Transporten har även tagits upp i EU-parlamentet, där parlamentets vice ordförande Dimitrios Papadimoulis direkt uppmanande Rumänien att upphöra med transporterna.

Men trots reaktionen fortsätter båttransporterna, som alltså väntas nå Kuwait på lördag. Och många, bland dem koalitionen Eurogroup for Animals, där Djurens Rätt ingår, fortsätter kräva att EU vidtar konkreta åtgärder både mot Rumänien och för att revidera EU:s EU-lagstiftning i extrem värme.

Det här kan du göra

Bli medlem i Djurens Rätt och gör vår röst för djuren starkare! Ju fler medlemmar vi är, desto mer kan vi påverka både nationellt och internationellt.

Skicka ett vänligt men bestämt mail till Sveriges landsbygdsminister Jennie Nilsson, som deltog på ovan nämnda möte med EU:s jordbruksministrar, och uppmana ministern att höja Sveriges röst för att stoppa transporterna! Skriv till n.registrator@regeringskansliet.se. Formulera dig gärna fritt eller använd förslaget nedan:

"Jag har tagit del av Djurens Rätts information om den fruktansvärda transport som just nu pågår där 70 000 får transporteras i extrem värme i upp till en veckas tid från EU:s medlemsland Rumänien och länder i Persiska viken.

Jag uppmanar Sverige, genom dig som ansvarig minister, att omedelbart höja rösten i EU för att transporter som dessa måste få ett slut, och för att EU vidtar konkreta åtgärder mot Rumänien och för att revidera EU:s lagstiftning gällande djurtransporter i extrem värme.

Plågsamma djurtransporter är fullständigt oacceptabla och de kan inte få fortsätta. Jag räknar med att Sverige är en stark röst för djuren inom EU och uppmanar dig att omedelbart göra det du kan.

Tacksam för svar på vilka åtgärder Sverige har vidtagit."

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: