Djurens Rätt
20 December 2011

Marit Paulsen föredragande för EU:s kommande djurskyddsstrategi

Under våren 2012 ska hon skriva ett betänkande utifrån Europaparlamentets krav, och ge eventuella förslag på förändringar och förbättringar.

- Jag ser fram emot att kämpa för ytterligare steg i rätt riktning och ett tydligt kliv mot ett Europa där skinkorna kommer från glada grisar som har levt ett grisvärdigt och anständigt liv, säger en Marit Paulsen i ett pressmeddelande. Redan 2010 fick jag Europaparlamentets breda stöd för min idé om en allmän europeisk djurskyddslag, denna idé vill jag nu utveckla vidare.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: