Djurens Rätt
12 January 2016

Matematiska modeller ersätter djurförsök

Gunnar Cedersund är lektor i medicinsk teknik vid Linköpings universitet. Med sitt forskningsteam arbetar han med att ta fram nya mediciner mot typ 2-diabetes. Detta görs med hjälp av matematiska modeller där data från mänskliga celler bearbetas. Metoden skonar inte bara djuren från lidande utan har också visat sig vara både snabbare och billigare än djurförsök, något som läkemedelsföretagen givetvis gillar.

– Det är av krassa egoistiska skäl fördelaktigare att använda testerna, vilket gör att företagen börjar ställa om från djurförsök till matematiska modeller. Man gör det inte för att det är etiskt, utan för att det är fördelaktigt ekonomiskt, säger Gunnar Cedergren till Dagens ETC idag.

Matematiska modeller gör det möjligt att mata in stora mängder data få en heltäckande bild av hur ett system fungerar, jämfört med djurförsöken där det bara är möjligt att testa enskilda hypoteser.

Nytänkaren

2015 mottog Gunnar Cedersund föreläser på mässan Linköping Vego. stiftelsen Forska Utan Djurförsöks nyinstiftade pris Nytänkaren. Prisets syfte är att bidra till att ersätta djurförsök, visa att djurmodeller har brister och att tydliggöra att det finns stora fördelar med att ersätta djurmodeller med nya djurfria modeller som bygger på de senaste vetenskapliga och tekniska landvinningarna.

Priset ger 400 000 kronor så väl som uppmärksamhet som kan bidra till att ytterligare föra forskningen framåt. Kännedomen om den här forksningemetoden är fortfarande förhållandevis låg

– Matematiska modeller har i princip funnits sedan antiken, men de har inte alls fått samma genomslag inom biologin som inom fysiken. De sista tre till fem åren har det dock skett stora genombrott, men de är inte kända för allmänheten ännu, säger Gunnar Cedersund.

I ett inslag på SVT Öst kan du höra Gunnar själv berätta om sin forskning.

Uttökade resurser för alternativa metoder krävs

Alla djurförsök som sker idag kan dock inte ersättas med matematiska modeller. Omkring en miljon djur utnyttjas i djurförsök i Sverige varje år, och då är inte provfiske medräknat. För att helt ersätta djurförsök krävs att det satsas resurser för att ta fram och utveckla olika alternativa metoder. Djurens Rätt menar att regeringen måste öka anslagen för att utveckla alternativ till djurförsök. 

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: