Djurens Rätt
29 September 2016

Medborgarförslag för att fåglar ska få flyga fritt i Lund

Under en längre tid har Djurens Rätt Lund uppmärksammat flera grova brister i de voljärer som finns i Stadsparken. Där hålls fåglar i fångenskap utan rätt experter som ser till dem. Bristerna har resulterat i anmälningar till både länsstyrelse och polis.

I samband med anmälan till polisen skrev Djurens Rätt Lund en debattartikel om bristerna. Redan då uppmanades kommunen att avveckla voljärerna och istället fokusera på att bevara det rika, vilda fågelliv som finns i Stadsparken. Men då ingenting hänt, varken avveckling eller förbättring för fåglarna, har nu Djurens Rätt Lunds vice ordförande Hannah Blücher skrivit ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. Hon hoppas att denna väg att påverka ska ge resultat och att politikerna tar sig tid att sätta sig in i frågan ordentligt.

Här kan du läsa medborgarförslaget

Lunds Kommunfullmäktige

Med anledning av de brister som uppmärksammats angående hanteringen och hållningen av djuren, mer specifikt de olika fåglar som hålls i voljärerna i Stadsparken föreslår jag en avveckling av dessa voljärer för djurens skull.

Det har under ett antal års tid uppmärksammats brister i djurhållningen. Man har bland annat inte haft de rätta tillstånden från länsstyrelsen och införskaffande av olika arter har gått tvivelaktigt till. Tills nyligen har anläggningen inte uppfyllt de krav som ställs ur djurskyddsperspektiv gällande insynsskydd och möjlighet för djuren att dra sig undan besökarna i Stadsparken. Påfåglar har fram tills anmärkning av Länsstyrelsen hållits alldeles för litet och fortfarande hålls silverfasanerna i ett utrymme på bara 67 kvadratmeter, trots att de enligt Länsstyrelsen ska ha minst 200 kvadratmeter att röra sig på.

Ett annat problem är att kommunen inte kunnat uppge en zoolog kopplad till anläggningen, vilket är ett krav enligt "Statens Jordbruksverks föreskrifter om djurhållning i djurpark m.m" 10§, jag citerar "En djurparkszoolog ska finnas på de djurparker som visar djur som återfinns i 2-9, 11, 14 och 15 kap." I det 14 kapitlet finner man Lophura nycthemera, eller som man kallar den normalt, Silverfasan. Zoologen skall besöka anläggningen minst en gång i halvåret, vilket alltså inte uppfylls. Det har även förekommit att den veterinär som är kopplad till anläggningen inte besökt voljärerna på över ett halvår, trots att det är ett krav att denna skall komma minst varje kvartal.

Det har inkommit flera anmälningar till Länsstyrelsen angående Stadsparkens voljärer. Flera döda undulater har påträffats och det har uttryckts oro från allmänheten över hur fåglarna tas om hand då flera individer verkat sjuka och att innemiljön sett smutsig ut.

Då allmänheten uttryckt oro och missförhållanden observerats under ett antal år borde det vara i kommunens intresse att avveckla denna anläggning snarast och omplacera eventuella djur i lämpliga nya hem, och även omedelbart upphöra med eventuell avel eller införskaffande av nya individer. Kommunen tjänar ingenting på denna anläggning, varken ekonomiskt eller i lundabornas ögon. Man skulle kunna använda husen till något annat, kanske något kopplat till den vackra trädgård som anlagts precis bredvid, något utan djur helt enkelt. Det finns massor av vackra vilda fåglar i parken som besökarna kan beundra och att avveckla anläggningen skulle spara kommunen i driftkostnader och ge djuren möjlighet till ett bättre liv. Det är kommunens ansvar att rätta till detta och ta väl hand om de djur som finns.

Jag yrkar:
Att Lunds kommun och dess fullmäktige avvecklar voljärerna i Stadsparken, ger djuren nya lämpliga hem och omedelbart upphör med framtida eventuell avel eller införskaffande av nya djur till voljärerna.

Camilla Bergvall

Camilla Bergvall

Riksordförande
Dela: