Djurens Rätt
17 June 2014

Medborgarförslag om pälsfritt Lund

Förslaget lyder: "Lund är väldigt stolta över att kalla sig en Fairtrade City. Det förstår jag. Men jag förstår inte hur en kan kalla sig fairtrade som betyder rättvis handel och samtidigt tillåta att stadens butiker och företag sälja produkter med päls från djur. Djur som antingen fötts upp i små burar för att gasas eller elchockas till döds för att sedan bli flådda på sin päls, eller djur som fångats i fällor och kanske svultit ihjäl i rävsaxar innan de hittats. Det låter inte rättvist. Det ÄR inte rättvist.

Den absoluta majoriteten av pälsprodukter som säljs i Sverige idag kommer genom import från andra länder. Ibland rör det sig om länder som inte har några djurskyddslagar eller regleringar för pälsdjursfarmer eller fällfångst. 8 av 10 svenskar vill dessutom avveckla pälsdjursfarmningen som finns i Sverige enligt färsk opinionsundersökningen. Det är en ökning från 7 av 10 tidigare tre år.

I sex månader har staden West Hollywood i USA haft ett förbud mot försäljning av päls. Nu har en federal domstol beslutat att förbudet kan fortsätta. West Hollywood är världens första pälsfria stad. Lund har alltså chansen att vara med och skriva historia om man vågar ta klivet till en pälsfri stadsmiljö för lundabor och turister.

Djurrättsorganisationen Djurens Rätts pälsfria lista har ökat explosionsartat. I princip alla de stora klädeskedjorna finns med på den, sammanlagt över 90 företag bara i Sverige. Konsumenterna vill inte köpa den här typen av produkter och företagen lyssnar. Genom att besluta om att stoppa all försäljning av pälsprodukter i Lund tar man inte bara ställning för pälsdjuren, men man säkerställer även tryggheten hos konsumenterna som då inte kan få med sig plagg med pälsdetaljer av misstag.

Jag menar att Lund, genom att ta det här viktiga steget för konsumenter och för pälsdjur, skulle placera sig på kartan om en av världens djurvänligaste städer. Staden skulle kunna utvecklas till en fairtrade stad, på riktigt, där allas rättvisa räknas.

Därför yrkar jag: att kommunen beslutar om att bli pälsfri och därmed förbjuder all försäljning av produkter med päls som kommer från djur och att detta beslut tas omgående med en utfasningsperiod på exempelvis tre år."

Sydsvenskan skriver om medborgarförslaget här:www.sydsvenskan.se/lund/forslag-forbjud-palsforsaljning-i-lund.

Medborgarförslaget kommer tas upp för diskussion och beslut i Lunds Kommunfullmäktige.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: