Djurens Rätt
30 September 2015

Medborgarförslag: pynta inte staden med oetiskt material

en intervju med Sydsvenskan säger Djurens Rätt Lunds vice ordförande, Carolina Ekströ att "påskfjädrar är inget etiskt alternativ i en stad som vill vara kreativ och framåt".

Staden hänvisar då till att de fått intygat att fjädrarna kommer från redan döda fåglar.

–Visst finns det grader av hur illa något är, men som vegan och djurrättsaktivist tycker jag inte att det räcker med att använda fjädrar från döda fåglar. Istället borde kommunen ta tillfället i akt och göra något kreativt av pyntet. Kanske kan man använda återvunnet material eller samarbeta med skolorna, svarar Carolina Ekström.

Även lokaltidningen visar intresse för förslaget: läs deras notis här.

Hela medborgarförslaget lyder:

"Medborgarförslag om att inte pynta staden med oetiskt material

Att smycka staden med färgglatt pynt under högtider, så som under påsken, är ett trevligt inslag i stadsmiljön. Dessvärre kan dessa utsmyckningar innebära stort lidande för djur.

Ett exempel är de påskfjädrar som kommunen pyntat staden med i påsktider. Dessa fjädrar kommer från fåglar. Fjädrar och dun kan tas från fåglar på två sätt; dels efter slakt av djuren, dels genom plockning av levande fåglar. De stora slakterierna i Sverige tar inte tillvara fjädrarna vid fågelslakt, utan fjädrarna importeras hit. Det är svårt att kontrollera en sådan lång importkedja och vara säker på att djurskyddet håller svensk standard. Det är alltså stor risk att de påskfjädrar som pyntas med kommer från fåglar som plockats levande. Det finns i princip heller inga syntetiska alternativ på marknaden.

Av denna anledning tycker jag att Lunds kommun ska säga nej till djurplågeriet där levande fåglar får sina fjädrar bortryckta och istället dekorera staden med etiska alternativ.

Varför inte använda återvunnet material, som inte har animaliskt ursprung? Kanske kan samarbeten med skolor resultera i kreativa utsmyckningar och alternativ till lidandet?

Lund är en stad full av kreativitet och konstnärlighet och jag är säker på att det finns spännande sätt att ta tillvara detta och förgylla lundabornas vardag i de offentliga rummen, där djur inte kommer till skada. Jag ber därför kommunfullmäktige att ta tillfället i akt och visa att de säger nej till djurplågeri och ja till en stadsmiljö som sprudlar av djuretisk kreativitet.

Jag yrkar därför att Lunds kommun beslutar att av djuretiska skäl avstå från att pynta staden med material som har animaliskt ursprung (till exempel påskfjädrar)."

Camilla Bergvall

Camilla Bergvall

Riksordförande
Dela: