Djurens Rätt
02 July 2020

Mer än en miljard i EU-medel finansierar spansk tjurfäktning

Enligt en granskning gjord av den italienska organisationen LAV har den spanska tjurfäktningen finansierats med 130 miljoner euro – omkring 1,3 miljarder svenska kronor via CAP, EU:s gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitik

Enligt LAV:s beräkningar utgör stödet en tredjedel av inkomsterna för de gårdar som föder upp tjurar för tjurfäktning.

Detta sker trots att EU-parlamentet tidigare har röstat igenom ett förslag om att EU-bidrag inte ska kunna gå till tjurfäktning.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: