Djurens Rätt
15 September 2015

Mer EU-stöd till jordbruks- och fiskeprodukter

Så här skriver Jordbruksverket:
"EU har ett stöd till säljfrämjande åtgärder för jordbruks- och fiskeprodukter. Från 1 december 2015 gäller nya regler och stödet ska stegvis öka till 200 miljoner euro fram till 2020. Med anledning av den aktuella mjölk- och griskrisen kommer EU troligen att öka budgeten ytterligare för 2015-2016."

Stödet omfattar är de flesta jordbruksprodukter inklusive animaliska produkter som kött, mjölk och mjölkprodukter samt fiskeprodukter.

Dela: