Djurens Rätt
03 September 2021

Mexiko förbjuder djurtestad kosmetika

Sedan 2013 har djurtestad kosmetika och hygienprodukter varit förbjudet i EU. Men i och med att den europeiska kemikaliemyndigheten föreslagit att ingredienser som varit säkra att använda för människor i många år återigen ska testas på djur är förbudet hotat.

Om förslaget går igenom vore det ett bakslag för djuren då miljoner av djur återigen skulle utsättas för plågsamma djurförsök.

Mer glädjande är istället att Mexiko är det senaste land som har tagit det historiska beslutet att förbjuda djurförsök för kosmetika.

Beslutet gör Mexiko till det första landet i Nordamerika med ett sådant förbud. Enligt organisationen Humane Society International är Mexiko land nummer 41 i världen med ett sådant förbud.

Förbudet i Mexiko gäller såväl djurförsök för kosmetika som importen av produkter som har testats på djur.

Mer än 1,3 miljoner namnunderskrifterna samlades in i Mexiko till ett stöd för förbudet.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: