Djurens Rätt
03 February 2020

Miljarder tuppkycklingar dödas – förbjuds i Frankrike

I januari 2020 skrev vi om hur Tyskland och Frankrike lagt förslag om ett förbud mot dödandet av dagsgamla tuppkycklingar i EU till år 2021. Nu är det klart att utfasningen i Frankrike har skjutits upp till nästa år, 2022.

Det beräknas att runt 7 miljarder dagsgamla tuppkycklingar dödas runt om i världen varje år eftersom de inte är lönsamma nog att föda upp för köttindustrin, och inte kan lägga ägg. I Sverige rör det sig om omkring 5 miljoner tuppkycklingar som gasas till döds varje år.

Det kommande förbudet i Frankrike innebär att nya metoder för könsbestämning i ägg ska användas, så att tuppkycklingarna aldrig kläcks. Förutom Frankrike är Tyskland det land i EU som kommit längst i arbetet med alternativa metoder för att slippa döda tuppkycklingarna. Utvecklingen i Sverige går långsamt, men det pågår forskning om en alternativ metod.

Djurens Rätt har följt utvecklingen under lång tid och uppmanar politiker till handling. Den 17 januari 2020 skickade Djurens Rätt ett brev till dåvarande landsbygdsminister Jennie Nilsson med en uppmaning att agera i frågan.

– I dagens äggindustri könssorteras kycklingarna på löpande band och får antingen leva ett tag eller gasas till döds. Det ska inte vara möjligt att föda upp djur som inte ses värda nog att hanteras som kännande individer. Att sluta med det här nästa år är det minsta vi kan begära, säger Anna Harenius, sakkunnig på Djurens Rätt.

Förslag på politiska åtgärder för Sverige

  1. Förbjud avlivning av tuppkycklingar till förmån för tidig könsbestämning i äggen senast år 2022.
  2. Främja forskning inom tidig könsbestämning i äggen.
  3. Inför restriktioner kring kassering av befruktade ägg när fostren har utvecklat smärtreceptorer.

Läs mer om tuppkycklingarna här.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: