Djurens Rätt
11 September 2020

Miljoner fler djur kan dö i djurförsöksindustrin

I Tyskland föds miljontals djur upp för att användas i djurförsök varje år – men då de inte uppvisar de egenskaper forskarna efterfrågar används de inte i själva försöken, men dödas ändå.

Enligt rapporten från det tyska jordbruksdepartementet kan det röra sig om så många som 3,9 miljoner djur som dog på detta sätt i Tyskland under 2017, det rapporterar tidningen Deutsche Welle. Enligt den officiella statistiken från Tyskland ska 2,8 miljoner djur ha använts djurförsök samma år.

Det innebär att för varje djur som dör i djurförsök kan ytterligare ett eller två djur som inte syns i statistiken också dödas. 

Enligt den tyska rapporten kan det i EU röra sig om så många som 12,6 miljoner ytterligare djur. Hur situationen ser ut i Sverige finns det i dagsläget ingen kartläggning över.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: