Djurens Rätt
04 March 2015

Miljontals djur kan räddas efter ändring i EU-lagstiftning

Båda metoderna använder djur och går ut på att djuren tvångsmatas med testsubstansen dagligen innan de paras, medan de är dräktiga, samt efter förlossningen. Ungarna som föds tvångsmatas också med ämnet tills de är vuxna, då beteendestudier görs. Här kommer skillnaden: med den nya metoden avslutas testet här. I den testmetod som krävdes tidigare fortsatte försöket genom att även de vuxna ungarna parades och fick ungar som undersöktes.

Det låter kanske inte som någon stor ändring, och den metod som ersätter det tidigare testet är utan tvivel också mycket plågsam för de djur som används. Men eftersom det i varje test används runt 1000 färre djur med den nya metoden, och det rör sig om flera hundra kemikalier som testas på detta sätt, blir det ändå en viktig framgång för de djur som slipper utsättas. Det är svårt att ge en exakt siffra på hur många liv som räddas eftersom olika råttstammar får olika stora kullar, men det rör sig om hundratusentals till miljontals djur totalt sett.

EU-lagstiftningen säger uttryckligen att antalet djur som används i försök måste hållas till ett absolut minimum. 

- Det är problematiskt att det ändå tagit flera år att få igenom den här ändringen, trots att det finns vetenskapligt stöd för att det inte ger någon ytterligare information att fortsätta försöket i ytterligare en generation, säger Cecilia Mille, ansvarig för internationella frågor på Djurens Rätt.

European Coalition to End Animal Experiments, ECEAE, där Djurens Rätt är den svenska medlemsorganisationen, har sedan EU:s kemikalietestningsprogram REACH inleddes år 2009 arbetat med att kommentera och ifrågasätta djurförsöken som ingår. En viktig del är att sätta press på EU-kommissionen att skynda på arbetet med att anta metoder som använder färre (eller helst inga) djur, som den vi beskriver här. Just nu ställer vi krav på att de ska påskynda godkännandet av ersättningsmetoder för hud- och ögonirritations- och allergitester som inte använder levande djur.

Dela: