Djurens Rätt
22 June 2017

Miljöpartiet föreslår djurskyddsmyndighet – något andra partier borde ta efter

En kongressmotion om att partiet ska driva att en djurskyddsmyndighet inrättas fick stöd av partistyrelsen på Miljöpartiets kongress i Linköping tidigare i år. 

– Att djur ska behandlas väl är en viktig samhällelig grundvärdering. Införandet av en djurskyddsmyndighet skulle kunna motverka att djurskyddet drar kortaste strået när det vägs mot näringens intressen, säger Camilla Björkbom.

I dagsläget ligger ansvaret för djurskyddet i Sverige på Jordbruksverket. Djurens Rätt anser att det finns ett inbyggt problem i dagens system i och med att myndigheten sitter på dubbla stolar - den ska både tillvarata djurens intresse och värna djurskyddet, samtidigt som den ska arbeta för ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk.

– Gång på gång har vi sett att näringslivsintressen får gå före djurens. Det benämns ofta som regelförenklingar, vilket inte är dåligt i sig, men i flera fall har dessa förenklingar ställt djurens intressen i andra rummet, säger Camilla Björkbom.

En lösning som skulle bryta förhållandet mellan näringsliv och djurskydd vore inrättandet av en djurskyddsmyndighet och en djurskyddsminister med uppdrag att se till djurens intresse och djurskyddet. Ett lyckat exempel på detta finns att hämta i Belgien som 2015 införde tre djurskyddsministerposter, en för varje region, vilket har satt djurskyddet högre upp på den politiska agendan.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: