Djurens Rätt
djurensratt-se/agera/kampanjer/Kampanj_stoppa_blackfisk
09 April 2024

Planerade bläckfiskfabrikens miljöutvärdering underkänd

I fjol kom det till Djurens Rätts kännedom att fisk-och skaldjursföretaget Nueva Pescanova hade planer på att bygga världens första kommersiella bläckfiskfabrik på ön Puerto Las Palmas i Spanien. För att få bygget godkänt lämnade företaget in en miljökonsekvensbeskrivning till de spanska myndigheterna, som inte blev godkänd. Nu vet vi varför. 

På företaget Nueva Pescanovas hemsida går det att läsa att de är engagerade i att “upprätthålla biologisk mångfald” och “skydda ekosystemet”. När företaget lämnade in sin ansökan till de spanska myndigheterna om att få tillstånd att bygga världens första bläckfiskfabrik, ansågs miljökonsekvensbeskrivningen otillräcklig och ohållbar. Myndigheterna menade att en kommersiell bläckfiskfabrik skulle kunna:  

  • Hota det lokala djur-och växtlivet, inklusive skyddade valar (delfiner och tumlare) och sårbara havssköldpaddor, genom buller och vattenföroreningar på grund av dess närhet till marint skyddsområde 

  • Utgöra en risk för folkhälsan eftersom planen är att använda havsvatten som inte är av tillräckligt hög kvalitet för livsmedelsproduktion 

  • Orsaka föroreningar inklusive CO2-utsläpp, illaluktande dofter och utsläpp som avsevärt kan bidra till det redan mycket förorenade hamnvattnet 

  • Hota en skyddad alg (cystoseira) som finns i omgivningen 

  • Involvera ohållbara metoder som användningen av vilda fiskar som foder och hög energiförbrukning vid anläggningen 

Miljökonsekvensbeskrivningen nämner ingenting om djurvälfärden och lidandet bläckfiskarna skulle behöva utstå. Om fabriken skulle bli verklighet hade det orsakat en slakt av ungefär en miljon bläckfiskar varje år. 

– Vi måste stoppa bläckfiskfabriker, för såväl djuren, miljön och folkhälsans skull. Det är minst sagt oansvarigt att bygga nya djurfabriker, när det är så välkänt vilket lidande de skapar, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.  

Bläckfiskar är unika, intelligenta och naturligt ensamlevande varelser som inte lämpar sig för de trångbodda livsvillkor som är typiska för fabriker. Bläckfiskfabrikerna skulle innebära en ökad aggression mellan djuren och skulle i slutändan kunna leda till kannibalism. Bläckfiskar är dessutom köttätare, vilket innebär att de i fångenskap behöver matas med vildfångade fiskar. Det är en ohållbar praxis som skulle sätta extra press på redan överexploaterade fiskpopulationer. 

Företaget Nueva Pescanova ska lämna in en ny miljökonsekvensbeskrivning till de spanska myndigheterna. Djurens Rätts upprop mot den planerade bläckfiskfabriken i Puerto Las Palmas har nu fått in över 30 000 namnunderskrifter. Om du inte redan har skrivit under, gör det direkt och hjälp oss att stoppa bläckfiskfabrikerna! 

STÖD OSS

Skriv under för bläckfiskarna!

Hjälp oss stoppa bläckfiskfabrikerna genom att skriva under vår namninsamling.

Skriv under här!
Moa Oja Lindblad

Moa Oja Lindblad

Kampanjkoordinator
Dela: