Djurens Rätt
11 May 2012

Mindre och sämre utevistelse för nötdjur på förslag

Förslaget, som föreslås bli verklighet redan i juni, är baserat på ett i princip identiskt förslag från branschorganisationen Svensk Mjölk. Det innebär bland annat att kalvar ska få hållas inne ännu längre än idag, att kvigor ska få hållas inne en och en halv månad av de två till fyra månader som beteskravet gäller, och att det ska ges möjlighet att dela upp betesperioden så att djuren endast behöver vara ute två månader på sommaren, resten på vår och höst. De nuvarande reglerna säger att kor i södra landet ska vara ute fyra månader under sommaren, och i mellersta landet tre månader. Det är främst under sommarmånaderna som gräset växer till, och utevistelse under andra delar av året kan därför inte likställas med sommarbetet.

Redan de nuvarande betesreglerna har enligt Djurens Rätt stora brister. Bland annat får kalvar hållas inne tills de är sex månader gamla, och tjurar får inte komma ut alls. Mjölkkor behöver bara komma ut sex timmar om dagen under sommarmånaderna. Men Jordbruksverkets och Svensk Mjölks förslag innebär ytterligare försämringar. Det är en eftergift åt de stora, moderna mjölkgårdarna som har svårt att ordna bete åt alla djur, och åt ekonomiska och produktionstekniska överväganden.

Djurens Rätt hade istället velat se  utevistelse för alla djur under en utökad utevistelseperiod, och tillgång till ligghall året om. Läs mer i vårt remissvar här intill.

Dela: