Djurens Rätt
19 May 2014

Mindre snabbväxande kycklingar till Sverige

Avelsdjur av den mer långsamväxande kycklinghybriden Rowan Ranger har nyligen importerats till Sverige, och från och med januari nästa år kommer de första kycklingarna att anlända till landets KRAV-godkända uppfödare och vissa andra kycklinggårdar.

Kycklingarna kommer från ett av världens två dominerande kycklingavelsföretag, och är fortfarande mycket snabbväxande jämfört med mer ursprungliga kycklingar. När den vanliga kycklingen från Ross växer 58 gram per dag väger dock den nya 44 gram enligt skötselmanualen. Får de mindre energität mat och mer motion, som när de har tillgång till utevistelse, växer de ännu långsammare.

Det är också stor skillnad i hur tunga fåglarna blir om de får leva till vuxen ålder. När de börjar värpa väger avelsdjuren för vanliga snabbväxande kycklingar 2,8 kilo, medan den mer långsamväxande hybriden väger 2 kilo. När avelsdjuren slaktas vid drygt ett års ålder väger de 4,1 respektive 2,5 kilo.

Norge hade innan Sverige en annan typ av Rowan, men producenterna hävdade att även dessa kycklingar var alltför snabbväxande, enligt en rapport från norska Bioforsk. Därför efterfrågas raser som är speciellt framtagna för att växa långsamt och leva längre. Idag pågår två sådana projekt i Sverige. Dels är det ett privat initiativ, som tidningen ATL rapporterat om, och dels ett forskningsprojekt på SLU. Arbetet med att ta fram nya raser kommer sannolikt ta lång tid.

Djurens Rätt har länge arbetat för ett förbud mot snabbväxande kycklingar och ser dessa tre initiativ som viktiga första steg.

År 2018 finns det fler typer av mer långsamväxande hybrider i Sverige och andra länder. De verkar ha mycket bättre välfärd.

Dela: