Djurens Rätt
21 January 2014

Minister väcker debatt om dödligheten bland danska spädgrisar

Jørgensen säger i en artikel i tidningen Politikken att han är förvånad över att detta inte väcker större uppståndelse och jämför med hur reaktionerna skulle se ut om det var 25 000 hundvalpar som dog varje dag.

Föreställ dig att det dog 25 000 hundvalpar varje dag i Danmark.

Delade meningar

Den danska djurrättsorganisationen Dyrenes Beskyttelse välkomnar ministerns engagemang. Organisationen har tidigare riktat skarp kritik mot grisuppfödningen och likställt grisuppfödningen i Danmark med djurmisshandel. Lär mer i den danska artikeln Svineproduktion kan sammenlignes med dyremishandling.

 Søren Gade vid Landbrug & Fødevarer (danska motsvarigheten till LRF) håller inte med ministern och menar att välfärden i dansk grisproduktion är hög. Han ställer sig också mycket tveksam till abitionen att åtgärda problemet inom en snar framtid. -Detta är en utopi, säger Gade till tidningen Politiken. Om en ny minister kan lösa det som den danska svinbranschen arbetat med i 125 år så skulle det vara gjort för länge sedan.

Liknande förhållanden i Sverige

Problemet är lika stort i Sverige skriver tidningen Sydsvenskan. Den största skillnaden är att svinuppfödningen i Danmark är ca tjugo gånger större än i Sverige med de 30 miljoner grisar som föds upp varje år.

 Branschorganisationen Sveriges grisföretagare vill nu gå emot djurskyddslagen och fixera suggor efter att de grisat. Med suggan låst bakom särskilda grindar ska färre kultingar trampas ihjäl eller få suggan över sig när hon lägger sig ner. – Enligt djurskyddslagen får vi idag inte göra så. Men dödligheten hos smågrisar är värre här än i många länder i Europa, så frågan är om lagen längre är relevant, säger Mattias Espert till Sydsvenskan.

Djurens Rätt menar att det givetvis är bra att grisarnas situation uppmärksammas men det är beklagligt att man vill fixera suggorna istället för att ge dem och smågrisarna den plats de behöver.

Oacceptabelt

Linda Björklund, etolog och ansvarig för frågor om djuren i livsmedelsindustrin på Djurens Rätt säger att -Det är oacceptabelt att lösa ett djurskyddsproblem genom att öka ett annat. Att börja fixera suggor i större utsträckning än vad som görs idag vore att ignorera grisarnas behov och att strunta i grundproblematiken som är att aveln och djurhållningen är för inriktad på produktion. Kullarna blir genom avel allt större och smågrisarna får svårt att överleva.

Läs mer om grisar i livsmedelsindustrin.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: