Djurens Rätt
09 April 2021

Minkfarmer är en risk för fågelinfluensa-mutationer

Det har gått ett år sedan de första minkfarmerna i Europa smittades med Sars-CoV-2, då riskerna med en fortsatt minkuppfödning blev tydliga. I Sverige finns enbart avelsdjuren kvar idag. Ny forskning visar att minkar på minkfarmer också riskerar att få andra smittor som är en risk för människor och andra djur. Vilket innebär en risk när fågelinfluensa nu härjar i Sverige och krävt miljontals hönors liv. En vild mink påträffades död med smitta av fågelinfluensa i Sverige år 2019.

I en studie från Kina har forskare kommit fram till att minkar både kan smittas av mänskliga influensavirus och fågelinfluensavirus. Minkarna blir sjuka av vissa virus och är symptomfria med andra. Fågelinfluensaviruset H5N6 gav så pass allvarliga symtom att minkarna behövde avlivas. Det är samma virus som låg bakom fågelinfluensasäsongen 20172018 i Europa. Minkfarmerna följde influensasäsongerna bland människor enligt forskarna, vilket tyder på att smittan förflyttade sig mellan artgränserna. Forskarnas slutsats är att minkfarmer riskerar att bli reservoarer för influensavirus, och att det riskerar ytterligare virus-mutationer. En stor risk för spridning av fågelinfluensa var att ge råa biprodukter från hönor och kycklingar som foder till minkarna.

Redan 2015 påvisades fågelinfluensa-viruset H9N2 hos minkar på kinesiska minkfarmer som en del av säsongsbunden influensa. Forskarna bakom upptäckten menade, likt i studien från i år, att råa biprodukter från fåglar är en risk och att ytterligare övervakning av smittor hos minkar måste ske. Ingen sådan övervakning på minkar har ännu skett. 

Utredning i Sverige pågår

Regeringen har under året gett i uppdrag till Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt att utreda riskerna med smittspridning mellan djur och människor i Sverige. Djurens Rätt anser att fågelinfluensan är viktig att ta hänsyn till både när det gäller minkar och fåglar.

– Även om fågelinfluensa ofta inte smittar människor är minkfarmer en stor risk för fortsatt mutation av sådana virus. Det är en tidsfråga innan minkfarmerna blir en fara för människor och andra djur på fler sätt än vad som redan skett under nuvarande pandemi. Minkfarmer är naturliga reservoarer för smitta på grund av den bristfälliga djurhållningen. Det är hög tid att föreslå en avveckling av minkfarmer, säger Camilla Bergvall, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Djurens Rätt är inte ensamma med att föreslå en avveckling av minkfarmer av smittskydds- och djurskyddsskäl. Andra exempel är Sveriges Veterinärförbund och flera lantbrukare.

 

Not: Det är virustypen H5N8 som är vanligast i utbrotten idag i Europa och Sverige, vilket inte undersöktes för minkar i forskningsstudierna.

Vetenskapliga källor: 

  1. Sun H. m.fl. (2021) Mink is a highly susceptible host species to circulating human and avian influenza viruses. Emerging Microbes & Infections: 1–34.
  2. Zhang C. m.fl. (2015) Avian influenza virus H9N2 infections in farmed minks. Virology journal 12(1): 1–8.
  3. Zhao P. m.fl. (2019) Semiaquatic mammals might be intermediate hosts to spread avian influenza viruses from avian to human. Scientific reports 9(1): 1–8.
Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: