Djurens Rätt
13 August 2014

Minkfarmer - skärpta regler eller etiskt förbud?

Över en miljon minkar föds upp och dödas på omkring 70 pälsdjursfarmer runt om i Sverige varje år. Detta trots att en färsk opinionsundersökning visar att 8 av 10 svenskar är emot det. Djurens Rätts pälskampanj pågår därför under sommarturnén 2014 och fram till riksdagsvalet 2014. Målet är att pälsdjursfarmningen i Sverige ska avvecklas som en följd av valet i september.

En avveckling av pälsdjursfarmningen i Sverige kan ske på två sätt i dagsläget.

  1. Det ena handlar om att införa ett etiskt förbud mot att föda upp djur för deras päls.
  2. Det andra handlar om att skärpa lagstiftningen för hållningen av minkar så att det i praktiken blir omöjligt att behålla lönsamhet i verksamheten. Skärpta regler för att hålla rävar och chinchillor har redan införts och därför finns inga farmer med de djuren kvar i Sverige.

Båda ovan beskrivna alternativ kommer att leda till att minkfarmerna i Sverige stängs.

Djurens Rätt förespråkar självklart det första alternativet, eftersom vi anser att det är djupt oetiskt att föda upp djur i små burar för att flå dem på deras päls. Men vi välkomnar såklart även en starkare lagstiftning som gör att minkfarmerna stängs.

Men vad säger politikerna?

De rödgröna partierna (Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet) vill alla se skärpta regler som innebär att minkfarmerna läggs ner. Vänsterpartiet uttrycker att de vill förbjuda pälsindustrin på etiska grunder - men ser svårigheter i en lagstiftning med etiskt förbud eftersom det kommer att ta lång tid och kan leda till kompensationskrav från pälsindustrin. Därför väljer de att istället driva kravet om skärpta regler. Även Miljöpartiet anger att de stödjer syftet med ett förbud men tror att det är mer framkomligt med lagskärpning för att minkfarmerna ska läggas ner.

Men vad menar de med skärpta regler?

2006 lades en proposition av den då Socialdemokratiska regeringen, som Vänsterpartiet och Miljöpartiet stöttade. Den handlade just om skärpta regler för hur minkar får hållas på pälsdjursfarmer. I propositionen stod det bland annat att:

”Ändringen innebär att kraven på djurhållningen vid uppfödning av minkar för pälsproduktion skärps genom att det i lagen preciseras att minkar skall hållas så att deras behov av att röra sig, klättra, utöva sitt jaktbeteende och ägna sig åt annan sysselsättning samt av att periodvis vara ensamma kan tillgodoses. Det anges dessutom att minkar skall ha tillgång till vatten att simma i.”

När den borgerliga regeringen sedan fick makten efter valet valde de att rösta ner propositionen. Detta lagförslag vill nu de rödgröna damma av och lägga igen om de får regeringsmakten efter valet 2014.

Folkpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet eller Sverigedemokraterna vill varken se skärpt lagstiftning eller ett etiskt förbud,enligt vår partienkät.

De riksdagskandiderande partierna Djurens Parti och Feministiskt Initiativ har däremot båda uttryckt att de vill förbjuda pälsdjursfarmningen.

Camilla Bergvall

Camilla Bergvall

Riksordförande
Dela: