Djurens Rätt
06 January 2021

Minskad konsumtion av gris- och fågelkött krävs för att minska sojaimporten

EU importerar stora mängder soja från framförallt Sydamerika, där produktionen bidrar till avskogning och stora förluster av biologisk mångfald. Då och då anges människans konsumtion av sojaprodukter vara orsaken, men så är inte fallet - den absoluta merparten av den soja som importeras till EU används idag som djurfoder för att producera kött, mjölk och ägg.

Det går åt mer soja för att producera ett genomsnittligt kilo gris- eller fågelkött i EU (runt 0,7–0,8 kg soja) än vad som finns i ett kilo sojafärs (runt 0,4 kg soja).
- Johan Karlsson, Institutionen för energi och teknik, SLU

Nu har forskare vid SLU i Uppsala i studien Halting European Union soybean feed imports favours ruminants over pigs and poultry undersökt vad som skulle behöva förändras för att importen av soja skulle minska. Och sammanfattningsvis visar studien att det först och främst är antalet grisar och fåglar som föds upp för slakt som skulle behöva minska markant.

Produktionen av gris- och fågelkött skulle behöva minska med mellan 43 och 58 procent jämfört med dagens nivåer slår studien fast. I Sverige används i genomsnitt mindre soja i djurens foder jämfört med EU i stort, men skillnaden är liten enligt forskarna.

Studien slår också fast att ett sätt att minska importen av soja är att äta mer från växtriket. Om sojaimporten skulle användas direkt i livsmedel istället för i djurfoder skulle vi bara behöva importera runt en sjättedel av den soja som idag importeras för foder.

– Sojan i sig är inte en ohållbar gröda. Tvärtom är soja en gröda som kan avkasta stora mängder protein och fett och den har en aminosyra-sammansättning som är väl lämpad för såväl människor som djur. Det är den stora omfattningen på odlingen och hur odlingen sker som är det stora problemet, säger doktorand Johan Karlsson, huvudförfattare till studien.

I ett annat scenario undersökte forskarna möjligheten att odla mer soja och andra baljväxter för direkt humankonsumtion på delar av den åkermark inom EU där det idag odlas foder. Då skulle sojaimporten helt kunna elimineras, men det skulle innebära en ännu större minskning av animalieproduktionen - 51 procent mindre griskött och 68 procent mindre fågelkött.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: