Djurens Rätt
12 August 2021

Minskad köttkonsumtion behövs för att stävja klimatförändringarna - och för att rädda djur

Djurens Rätt arbetar för att förbättra liven för de djur som är flest och har det sämst, samtidigt som vi förespråkar en minskad köttkonsumtion. Det här ligger också helt i linje med vad forskare menar behövs för att stävja klimatförändringarna.

Efter den nyutkomna IPCC-rapporten har bland annat forskaren Elin Röös uttalat sig om att antalet djur i lantbruket behöver minska. Det grundar sig bland annat på att djurhållning kräver mer naturresurser än odling för vegetabiliska livsmedel. Samtidigt finns det en politiskt beslutad livsmedelsstrategi i Sverige som har mål om ökad köttproduktion.

– Djuren är och förblir vårt fokus, men utan en miljö att leva i kommer ingen må bra. Genom att välja vego och tänka på sin konsumtion i övrigt kan allmänheten göra stor skillnad i Sverige, för både djuren och klimatet. Vi vill också se en bättre livsmedelsstrategi från politiken än den som finns nu. Köttproduktionen kan inte öka i Sverige om vi samtidigt ska kunna nå klimatmålen, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Tidigare har det talats om att det framförallt är konsumtionen av rött kött som behöver minska, men det finns flera skäl till att minska sin konsumtion av alla typer av kött och animaliska produkter. Både för klimatet och miljön, men framförallt för att minska risker för att djuren har farit illa. Kycklingar och fiskar är de djurslag som konsumeras i störst antal i Sverige, och de har ett sämre skydd i lagstiftningen än många däggdjur. För att föda upp allätare som kycklingar, och köttätare som många fiskarter svenskar äter, krävs foder som hade kunnat gå direkt till mänsklig konsumtion istället för via djur. För ett kilogram kycklingkött krävs minst tre kilogram foder, som bland annat består av soja från Sydamerika.

Läs mer om kycklingindustrins klimatpåverkan och källor till påståendena här.

Djurens Rätt arbetar bland annat för att

  • halvera köttkonsumtionen till år 2030
  • nedmontera djurfabrikerna
  • inflytelserika aktörer ska välja vego som norm
  • djurskydd ska vara integrerat i hållbarhetsbegreppet.
Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: