Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Vego/Vego_19
08 February 2024

Minskad köttkonsumtion föreslås i nya nationella mål

“Dagens livsmedelskonsumtion är inte hållbar för hälsa, miljö och klimat. Våra matvanor ökar risken för sjukdomar som diabetes, fetma, hjärt-kärlsjukdom och olika cancerformer.” Så inleds Livsmedelsverkets presentation av de nya föreslagna nationella målen för en hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion. Ett av målen anger att konsumtionen av kött ska ha minskat med 30 procent till år 2035 jämfört med år 2021. 

De nya nationella målen har tagits fram av Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten på uppdrag av regeringen. Målen kompletteras med insatsområden till stöd för folkhälso- och hållbarhetsarbetet i myndigheter, regioner, kommuner och näringsliv.  

Huvudmålen för 2035 är att livsmedelskonsumtionen ska ha bidragit till en bättre och mer jämlik hälsa, och att dess negativa påverkan på klimat, biologisk mångfald och ekosystem ska ha minskat och att dess positiva påverkan på biologisk mångfald och ekosystem ska ha ökat. En minskad köttkonsumtion med 30 procent till år 2035 jämfört med år 2021 återfinns bland delmålen. Konsumtionen av baljväxter, grönsaker, rotfrukter, frukt och bär ska ha ökat med 50 procent under samma tidsperiod.  

- Jag välkomnar myndigheternas förslag, och konstaterar att målen är tydliga och förhållandevis ambitiösa, särskilt i jämförelse med hur landets livsmedelspolitik för närvarande bedrivs, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.   

Målen innehåller dock ett orosmoln för den som värnar djurskydd. Ett delmål handlar nämligen om att konsumtionen av fisk och skaldjur ska ha ökat med 20 procent till år 2035 jämfört med år 2019. I myndigheternas rapport finns rekommendationer kring att välja sorter som har mindre klimat- och miljöpåverkan än sådana som föds upp i fångenskap, och att en större andel av den fisk och skaldjur som konsumeras ska vara miljöcertifierad. 

- Målet om ökad konsumtionen av fisk och skaldjur oroar mig naturligtvis. Fiskar som fångats inom fisket omfattas inte ens av djurskyddslagstiftningen och miljöcertifieringarna innehåller i dagsläget inga kriterier om djurvälfärd. Fångstmetoderna och hanteringen av fiskarna i samband med avlivningen orsakar stort lidande och därför rekommenderar vi alla som bryr sig om djuren att välja vego istället, avslutar Camilla Bergvall. 

STÖD OSS

Stöd vårt politiska påverkansarbete!

Djurens Rätt arbetar för att göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Hjälp oss i arbetet för att återspegla djurens rättigheter i lagstiftningen. 

Bli medlem!
Cecilia Mille

Cecilia Mille

Sakkunnig i hållbarhetsfrågor
Dela: