Djurens Rätt
12 June 2012

Minskad stress för djur som transporteras

I rapporten påtalas vikten av en tydlig ansvarsfördelning mellan djurägare och transportörer, befintligt utbildningskrav samt värdet av att träna djuren inför transporter. I rapporten finns också förslag på att det ska finnas särskilda utlastningsrum på gårdarna.

Läs hela artikeln: http://www.jordbruksverket.se/5.50fac94e137b68090848000884.html

Dela: