Djurens Rätt
16 December 2015

Minskade köttsubventioner och skatt på rött kött kan bli verklighet i Norge

Den norska djurskyddsorganisationen Dyrevernalliansen skickade tidigare i år en skrivelse till den expertkommitté som har undersökt olika skatter på miljö och klimat.

Nu rekommenderar ”Grønn skattekommisjon” att det införs en avgift på rött kött och att subventionerna av kött skall skäras ner.

Syftet är att få till stånd en så kallad grön skatteväxling, där miljöskatter införs samtidigt som de övriga skatter och avgifter minskas. Målet är att sänka utsläppen av växthusgaser och få en hållbar ekonomisk framtid i Norge. Den norska köttproduktionen ska minskas. 

- Lägre köttkonsumtion till ett något högre pris är positivt inte bara för miljön och folkhälsan, men även för djurskyddet, säger Live Kleveland, informationschef på Dyrevernalliansen.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: