Djurens Rätt
03 January 2023

Minskat smittskydd på minkfarmer 2023 – nya minkfarmer får starta upp

– Jag är mycket bekymrad över att minkindustrin blir ansvariga för något de inte klarat av förut – att hålla minkarna friska. Oavsett om risken för människor är lägre, så är den inte försumbar. Det finns en risk att minkar blir allvarligt sjuka och dör i den redan undermåliga miljön de lever i, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt. 

Minkar kan smittas av SARS-CoV-2, vilket resulterat i stora smittoutbrott på minkfarmer över hela världen under pandemin. Förflyttning av minkar och uppstart av nya minkfarmer i Sverige var förbjudet 2022, men blir återigen tillåtet 2023. 

Beslutet är taget av Jordbruksverket och är, likt inför 2022 när avelsförbudet slopades, grundat på att riskerna för människor är lägre nu. Det tidigare beslutet överklagades av Djurens Rätt, utan resultat. För ett år sedan förlängdes vissa restriktioner, även om avel blev tillåtet. Men under 2023 överlåter myndigheterna majoriteten av övervakningen av minkarnas hälsa till branschorganisationen Svensk Minks egna program Minkhälsan, och tar bort alla restriktioner. 

Djurens Rätt har tidigare kritiserat Minkhälsan i en omfattande rapport, då det bara innebär ett extra veterinärbesök än vad lagstiftningen redan kräver. De senaste åren har det även blivit tydligt att flera minkfarmer inte följt smittskyddet under pandemin, under de långa perioder där de inte kontrolleras. Smitta kom in på en farm under 2021, trots att människorna var vaccinerade och det rådde avelsförbud. Det räcker att en arbetare på en minkfarm tar in smitta för att hela farmen ska bli drabbad, med dödsfall och luftvägssymtom hos minkarna som följd. 

Risker för folkhälsan finns kvar

Smittspridning på minkfarmer har fortlöpt under 2022, bland annat i Polen. All smittspridning bland minkar riskerar att driva på en virusevolution som kan göra smittan farligare för människor. 

Myndigheterna fastslår att omprövning kan behöva göras om smittspridningen bland människor eller minkar ökar. Men var den gränsen går framgår inte. 

– Mer behöver göras nu när myndigheterna släppt greppet om minkfarmerna. För att få till ett säkert samhälle, utan minkfarmer, måste politikerna agera. Och det är brådskande, avslutar Camilla Bergvall.

Under våren kan det komma ett nytt beslut från EU som kan innebära striktare testning än vad Sverige nu gör. 

I Danmark har minkfarmerna fått starta upp 2023 efter två års nedstängning efter massavlivningarna. Men det är på strikta villkor med omfattande testning och restriktioner kvar, samt stort ekonomiskt stöd om de istället valde att lägga ned. Det har lett till att nästan alla danska minkfarmare istället satsat på annan verksamhet, utan utnyttjande av djur. 

Läs Djurens Rätts rapport om hur politikerna bör avveckla minkfarmerna.

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: