Djurens Rätt
11 April 2019

Missförhållanden i kycklingindustrin togs upp i riksdagen

För mer än ett år sedan larmade veterinärer vid Livsmedelsverket om att 1 800 kycklingar varje dag kommer till Guldfågelns slakteri på Öland med brutna vingar, vissa med så omfattande skador att benpipor penetrerat huden.  

Vänsterpartiets riksdagsledamot Elin Segerlind tog i veckan upp frågan i riksdagen i och med en interpellation ställd till landsbygdsminister Jennie Nilsson. I sin skriftliga fråga skriver Elin Segerlind:

”Enligt djurskyddslagen ska alla enskilda djurindivider skyddas mot onödigt lidande. I detta fall rör det sig om 1 800 kycklingar om dagen vid endast ett av alla slakterier i Sverige. Ändå kan länsstyrelsen inte svara på när detta ska vara utrett och åtgärdat utan problemen tillåts fortgå varje dag i strid mot djurskyddslagen. Enligt branschorganisationen Svensk Fågel är detta inte första gången skadade kycklingar förekommer vid deras slakterier. Hur omfattande problemet med skadade kycklingar är sett till hela Sverige är inte känt.”

Och vidare att:

”Om Sverige har ambitionen att vara ett föregångsland när det gäller djurvälfärd behöver dessa frågor komma upp på dagordningen. Kontroll och uppföljning av gällande lagstiftning måste fungera. Vi behöver inte acceptera att 1 800 allvarligt skadade kycklingar kommer in till ett av Sveriges många slakterier varje dag.”

Elin Segerlind undrar om landsbygdsminister Jennie Nilsson avser att vidta åtgärder för att säkerställa att djurskyddslagen efterlevs, och ta initiativ för att skärpa lagstiftningen så att kycklingarna i industrin skyddas från lidande.

Men några politiska åtgärder eller initiativ kommer inte Jennie Nilsson att vidta, utan hon hänvisar till branschens ansvar för att åtgärda problemen:

”Vi har ett system där officiella veterinärer på slakterierna kontrollerar djurskyddet för djur som ska slaktas. Det är av största vikt att detta fungerar så att eventuella djurskyddsproblem uppmärksammas och kan åtgärdas. Det huvudsakliga ansvaret för djurskyddet vilar dock på den som håller djuren. Det är den dagliga omsorgen om djuren och hanteringen av dem som säkerställer att djuren har det bra. ”

Landsbygdsminister Jennie Nilsson avslutar med att hänvisa till att det är branschens eget ansvar att åtgärda problemen:

”Jag har förtroende för att den kontroll våra kontrollmyndigheter utför fungerar så att djurskyddsproblem upptäcks. Det är bra att branschen har egna djuromsorgsprogram för att fånga upp och åtgärda brister eller problem.”

Guldfågeln har gått ut med att de arbetar med att lösa problemet med att kycklingar kommer till slakteriet med brutna vingar, men ännu har inget konkret meddelats, trots att det gått mer än ett år sedan det först blev känt – något som Djurens Rätt tog upp i en debatt med branschorganisationen Svenska Fågel i SVT:s Aktuellt nyligen.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: