Djurens Rätt
14 June 2017

Mjölk är bara mjölk om det kommer från djur enligt EU

Sedan tidigare har EU reglerat att begreppet mjölk endast får användas för mjölk som kommer från kor - förordning 1308/2013 definierar det: "Med mjölk avses uteslutande det normala juversekret som erhålls vid en eller flera mjölkningar, utan någon tillsats och utan att något avlägsnats från detta".

Och dagens beslut i EU-domstolen går på samma linje: återigen har det slagits fast att ”mjölk” och produkter som kommer från mjölk - som ”grädde”, ”smör”, ”ost” eller ”yoghurt” - endast får användas i marknadsföring eller reklam när det gäller animaliska produkter. Detta gäller även om orden har tillägg som ”rismjölk” eller ”sojagrädde”.

Dagens beslut kommer från en stämningsansökan mot det tyska företaget TofuTown, som genom märken som Soyatoo och Viana sålt produkter med namn som ”Soyatoo Tofu butter”, ”Plant cheese eller ”Veggie Cheese”. En tysk organisation stämde då företaget TofuTown för att de använde dessa begrepp i strid mot EU:s lagstiftning. Och idag fick organisationen rätt i EU-domstolen. Det finns undantag i EU-lagstiftningen, men de är få och gäller t.ex. inte soja, ris eller havre.

Så i EU är mjölk bara mjölk så länge det är det "juversekret som erhålls vid en eller flera mjölkningar" av t.ex. en ko.

Källa

Why 'soya milk' could be no longer a thing - EU court makes unprecedented ruling on plant-based products, Independent.ie, 14 juni 2017

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: