Djurens Rätt
15 May 2020

Mjölken och köttet som sprider smittor

Galna kosjukan är dödlig

Galna kosjukan, eller Bovin Spongiform Encefalopati, drabbade framförallt Storbritannien under 90-talet. Epidemin härstammade från att de annars växtätande nötkreaturen utfodrades med döda kor, kalvar och tjurar som proteintillskott. Smitta kan inte ske mellan djur, annat än om smittade djur äts. Därför misstänks köttätande vara en stor smittkälla för människor. Sjukdomen är dödlig till 100 %, men kan ligga vilande hos den smittade i många år innan den slår till. Inga fall har ännu påvisats i Sverige enligt Folkhälsomyndigheten, och utfodring med köttbiprodukter till växtätare har sedan länge stoppats.   

EHEC kan smitta på kosläpp

EHEC är en bakterie som kan finnas hos nötkreatur utan symptom, men i vissa varianter bidra till allvarlig infektion hos unga och äldre människor. De gårdar som har många djur och har flera gårdar i närheten, har större risker att ha smittan. Forskare anser att det är väldigt svårt att eliminera smittan helt från gårdar i Sverige. Upp till 650 svenskar om året smittas med bakterien, efter de kommit i kontakt med nötkreatur på exempelvis kosläpps-evenemang. De allvarliga fallen är fler här än i de flesta länder i Europa. Blodig diarré och magont är vanliga symptom, men de mer allvarliga fallen kan vara dödliga på grund av bland annat njursvikt.

Q-feber från damm

Q-feber orsakas av en typ av bakterie som främst förekommer hos nötkreatur, getter och får. Smittspridning sker från dammpartiklar från stall där kalvar, killingar och lamm föds. Dammpartiklarna med smitta kan spridas flera kilometer i luften eller via opastöriserad mjölk. Djuren har oftast inga eller väldigt få tecken på sjukdom, medan människor får influensa-liknande symptom som riskerar övergå i lunginflammation. Det har än så länge varit låg förekomst hos människor i Sverige, men ett stort utbrott har skett i Nederländerna på senare tid.

Brucellos i opastöriserad mjölk

Brucellos-bakterier smittar framförallt från konsumtion av opastöriserad mjölk, men även kött som inte värmts upp ordentligt kan leda till smitta. Medan djuren “bara” får missfall om de är dräktiga, får människor feber under flera månader som kan leda till hjärnhinneinflammation. De flesta svenskar som smittas, smittas utomlands. 

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: