Djurens Rätt
10 March 2021

Moderaterna och Centerpartiet vill se nationell handlingsplan för djurfria forskningsmetoder och Liberalerna öppnar för översyn av minkfarmerna

Moderaternas djurskyddspolitiska talesperson Marléne Lund Kopparklint öppnade dagens debatt med att framförallt lyfta problemet med hundsmuggling som har ökat under pandemin och bristen på veterinärer i Sverige. Lund Kopparklint kunde också meddela att Moderaterna nu öppnar för införandet av krav på kameror på vissa mindre slakterier i Sverige. Detta för att minska risken för de uppenbara överträdelser av djurskyddslagen som vi tidigare skrivit om.

Ett tydligt fokus på ökad djurvälfärd stod Miljöpartiets Maria Gardfjell och Vänsterpartiets Elin Segerlind för, som båda bland annat betonade att minkfarmningen nu behöver förbjudas av både folkhälso- och djurskyddsskäl. Även Liberalernas Nina Lundström öppnade för att en översyn kan behövas av om djurskyddslagen verkligen efterlevs på minkfarmerna. Gardfjell och Segerlind, liksom Yasmine Eriksson från Sverigedemokraterna, lyfte också att koldioxidbedövningen av grisar och fiskar nu behöver få ett slut.

Magnus Oscarsson från Kristdemokraterna höll ett kort anförande där han i huvudsak lyfte problemet med hundsmuggling. Malin Larsson, djurpolitisk talesperson för Socialdemokraterna, valde att bland annat lyfta behovet av stärkta insatser mot antibiotikaresistens.

Centerpartiets representant i debatten, Ulrika Heine, valde att framförallt prata om lönsamhetsfrågor för lantbruket och lyfte att hon vill se att regelbördan lättar i djurskyddsfrågorna, vilka regler mer specifikt som Heine önskar luckra upp eller ta bort var dock oklart. Heine menar att branschorganisationerna har en viktig roll i att själva initiera samarbeten för stärkt djurskydd. Både Henie från Centerpartiet och Lund Kopparklint från Moderaterna var dock tydliga med att de nu vill se att regeringen tar fram en nationell handlingsplan för djurfria forskningsmetoder.

Samtliga debattörer tycks nu vara eniga om att en ny brottsrubricering behövs för grovt djurplågeribrott. Propositionen kommer att behandlas av riksdagen under hösten. Av de många motioner inom djurskyddsområdet som lades under allmänna motionstiden 2020 var det dock ingen som röstades igenom av riksdagen.

Ris
Trots att Ulrika Heine från Centerpartiet konstaterade att det finns mycket att prata om inom djurskyddsområdet så var det ändå framförallt lönsamheten för lantbruket och regellättnader som ännu en gång var partiets fokusfråga i debatten.

Ros
En särskild ros till Liberalerna som tycks ha återuppväckt engagemanget för djurskyddsfrågor och i synnerhet för minkarna. Kommer Liberalerna framöver förespråka ett förbud precis som deras systerparti Venstre i Norge?

Anna-Clara Acevedo

Anna-Clara Acevedo

Politiskt sakkunnig
Dela: